Raiddokas Ernst "Guoldo"
guoldo_vux_11.JPG
Hur du, fotografen....