Raiddokas Ernst "Guoldo"
guoldo_vux_15.jpg
Äntligen snö, så sköönt!