Raiddokas Ernst "Guoldo"
guoldo_vux_21.jpg
Fast å andra sidan, varför hetsa upp sig?