Välkommen till Barbro och Edgar i Ockelbo

Nu har vi flyttat från våra kära finnskogar till det lilla stationssamhället Ockelbo, som tidigare var en viktig knutpunkt mellan norra stambanan och den numera nedlagda Dala-Ockelbo-Norrsundet-Järnvägen, DONJ, som i första hand transporterade timmer från dalaskogarna till industrierna vid kusten. Här bor vi nu med våra finska lapphundar centralt vid Testeboåns strand och med norra stambanans station som granne. Detta vackra stationshus tillhörde tidigare DONJ men sedan stambanans stationshus brunnit ned och DONJ-banan lagts ned, flyttades det till nuvarande plats som stambanans nya stationshus.Copyright © 2020 Edgar Lycksell