Raiddokas Ernst "Guoldo"
guoldo_vux_07.JPG
Måste vakna ordentligt....