Raiddokas Ernst "Guoldo"
guoldo_vux_08.JPG
...innan morgonturen på myren.