Raiddokas Ernst "Guoldo"
guoldo_vux_09.JPG
Skidtur på Omneberget bakom nya lyan. Tänk, där ser man havet!